Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Pár slov úvodem

Spodní ozdoba nadpisu
Nejbližší vystoupení
Spodní ozdoba nadpisu
Masopust v Hostinném
V sobotu 10. února přispějeme svými tanci a písničkami k dobré náladě na Masopustu na náměstí v Hostinném.

Nejbližší zkouška
Spodní ozdoba nadpisu
Horáleček
Ve středu 10. ledna 2024 od 17:00 do 17:30 v Malém sále KD Střelnice.

Horálek
Ve středu 10. ledna 2024 od 17:30 do 18:15 v Malém sále KD Střelnice.

Juniorská přípravka
Ve středu 10. ledna 2024 od 18:15 do 19:15 v Malém sále KD Střelnice.

Taneční zkouška mladších
Ve středu 10. ledna 2024 2023 od 18:45 do 20:30 v Malém sále KD Střelnice.

Pěvecká a muzikantská zkouška
V pátek 12. ledna 2024 od 17. hodiny v Malém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Zkouška seniorského tance
V pátek 12. ledna 2024 od 18. hodiny v Malém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Taneční zkouška mladších
V pátek 12. ledna 2024 od 19. hodiny v Malém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Máte-li chuť nás poznat a případně se k nám přidat, nerozpakujte se na některou z našich zkoušek přijít podívat. Budete vřele vítáni.

Důležité odkazy

Dětská složka Horalu

Dětská složka

Horal na Facebooku

Naše stránka na Facebooku

Krkonošský Horal má stránku na sociální síti Facebook.

Horalské Rajče

Odkaz na stránku Rajče.net

Horalská fotogalerie na stránce Rajče.

Krásné pozdravení všem, kteří jsou našimi příznivci, však stejné pozdravení všem, kterým jsme lhostejní. Buďte co nejsrdečněji vítání na stránce regionálního národopisného souboru Krkonošský Horal.

Krkonošský Horal je spolek více než 30 dospělých a ještě o něco většího množství dětí - zkrátka jsme souborem téměř všeho věku – od malinkých dětí až po letité kmety, můžete u nás začít tancovat a zpívat v útlém věku a užívat si toho až do vysokého stáří. Našim domovem je krkonošské město Vrchlabí, ale členové jsou i z Jilemnice, Hostinného, Žacléře, zkrátka z okolí blízkého i vzdáleného. Všechny nás spojuje společná vášeň – radost z písniček a tanců, poudaček , nářečí nebo krojů našich předků, krkonošských horalů, protože to je ta nejkrásnější památka, kterou jsme po nich zdědili. Památka, o kterou se toužíme podělit se všemi lidmi a uchovat ji, aby se na ni nikdy nezapomnělo. Vždyť právě folklor našich předků je tou jedinečnou a neopakovatelnou věcí, která náš odlišuje od ostatních, to platí nejen pro naše hory.

Pro připomenutí vší krásy a radosti skryté v našich tancích a písničkách hrajeme, zpíváme a tančíme v blízkém i vzdálenějším okolí lidem pro potěšení a také reprezentujeme naše město, hory, kraj i naši zemi na mezinárodních folklorních festivalech u nás i v cizině, včetně toho největšího z nich, festivalu Europeade.

Krkonošský Horal - dětská složka
Spodní ozdoba nadpisu
Krkonošský Horal má i svou dětskou sekci i přípravku pro ty nejmenší. Obě oddělení trénují pod láskyplným vedením Lucky tak, aby se při zkouškách děti učily svým tempem a pro ně záživným způsobem nejkrásnější z našich tanců, písniček i dávných dětských her. Horalské děti mají svou vlastní stránku, kterou naleznete na adrese http://www.horalek.wbs.cz. Od září 2023 máme i třetí skupinu, juniorskou přípravku, kde se ty nejstarší děti pomalu připravují na vstup mezi dospělé.

Krkonošský Horal hledá nové členy
Spodní ozdoba nadpisu
Smutná nálada čas od času zavládne v jinak veselém Krkonošském Horalu. Staří muzikanti odcházejí, některým tanečníkům nedovolí dál tančit zdraví, jiným práce nebo rodinné strasti... noví členové však nepřicházejí a nás začíná být málo. Vy to však můžete lehce změnit... právě vy, kteří tu jste na naší stránce, kteří nám tleskáte na našich vystoupeních a nikdy by vám ani na mysl nepřišlo, že byste mohli i vy v Horalu hrát, zpívat nebo tancovat. Věřte, že se mnou - současným správcem horalské stránky - to bylo ještě před třemi lety úplně stejné... ale šťastná náhoda zapřičinila, že jsem se stal členem Horalu a nalezl v něm skvělou partu lidí a radost z tance, o které jsem si myslel, že už jsem ji dávno ztratil.

Vítáni jsou muzikanti, lidé s láskou ke zpěvu a k tanci, ke krásnému dědictví našich předků, krkonošských horalů. Nemusíte být absolventy konzervatoře, ani mít dar od Boha... vždyť naši předkové byli obyčejní lidé, kteří si při práci zpívali pro radost a tancem oslavovali život. Nebojte se a přijďte klidně na některou z našich zkoušek, jejíž termíny najdete tady na Úvodní stránce nebo v části Kalendář. Bližší informace na vás čekají také v části Hledáme. Těšíme se na vás.

Krkonošský Horal hledá muzikanty
Spodní ozdoba nadpisu
Muzikanti a muzikantky, hudebnice a hudebníci, Krkonošský Horal vás volá na pomoc.

Horalská kapela se rozpadá. Staří muzikanti odcházejí, své umění však nemají komu předat, protože noví muzikanti nepřicházejí. Proto voláme na pomoc vás všechny, kdo hrajete na harmoniku nebo akordeon, housle, klarinet, basu nebo flétnu. Přijďte mezi nás, užijte si tím nejkrásnějším způsobem našich krásných krkonošských písniček a tanců a pomozte nám tohle nejkrásnější dědictví po našich předcích uchovat pro budoucnost.

V našem souboru budete vítáni i vy, kdo na nic hrát neumíte, ale umíte zpívat nebo vás zajímá klasický a lidový tanec. Přijďte mezi nás. Podrobnosti na vás čekají v souboru , kde najdete vše potřebné.

Co se u nás kde šustlo
Spodní ozdoba nadpisu

Rozsvícení vánočního stromu ve Vrchlabí
Když se o první adventní neděli zvané našimi předky podle prvních slov vstupní antifony nedělní mše „Ad te levavi“ - k Tobě pozvedám - vrchlabské náměstí T. G. Masaryka zahalilo tmou, tehdy přišel čas našeho vystoupení na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Rozsvícení vánočního stromu ve Vrchlabí 2023

Hodně toho večera chumelilo a začátek provázely technické problémy, takže se nabralo veliké zpoždění a my kvůli tomu museli naše vystoupení zkrátit. Přesto si obecenstvo užilo tance našich horálků i naše koledy a početné obecenstvo nás odměnilo tichým potleskem v rukavicích a po vystoupení i mnoha vřelými slovy.

Menší vánoční stromeček

Tohle je menší ze dvou vánočních stromů na našem náměstí. Oba jsou plné světýlek jak to tak na vánočních stromech bývá, ale to nejkrásnější na nich je to, že to jsou stromy živé, které tu rostou po celý rok. Letos nám navíc Krakonoš poslal zimu a sníh brzo, tak všechno vypadá jako z těch nejkrásnějších adventních obrázků. Kéž by to vydrželo.

Zpívání pro babičky a dědečky
V pátek 1. prosince byl pravý zimní den... a když se den proměnil v podvečer, byli malí Horálci i dospělí Horalové očekávaní v Domově pro seniory v Žižkově ulici ve Vrchlabí. I když malinko chumelilo, babičky a dědečkové byli dobře zachumlaní a natěšení na roztomilé koledy a tanečky Horálků i staré písně a koledy krkonošských horalů.

Horal v Domově pro seniory v Žižkově ulici

Nám se tam zpívalo moc hezky a ještě po cestě domů nás v srdci hřál potlesk a vřelá slova těch milých starých lidí, kteří jsou vždycky tím nejvděčnějším obecenstvem.

Zkoušky v pátek 24. listopadu
V pátek 24. listopadu bude začínat PĚVECKÁ ZKOUŠKA až od 18. hodiny. TANEČNÍ ZKOUŠKY jsou obě ZRUŠENÉ pro nedostatek tanečníků. Všechny tanečnice a všichni tanečníci jsou však srdečně zváni, přijďte si na naši pěveckou zkoušku zazpívat a totéž platí i pro kohokoliv jiného, kdo by si rád zazpíval staré krkonošské vánoční koledy.

Vystoupení v hospodě U Smrku ve Starých Bukách
V sobotu 18. listopadu nás čekalo poslední „letní“ vystoupení před obdobím Adventu a Vánoc. Na horách však už byl sníh a pod horami chladno a sychravo. V historické hospodě U Smrku v Prostředních Starých Bukách ale bylo náramně příjemně - v roubeném výčepu praskal oheň v kamnech a naplňoval celou hospodu příjemnou vůní spálené pryskyřice a vedle v sálu už čekalo početné a dobře naladěné obecenstvo, natěšené na to, co ho čeká.

Horal připravený na vystoupení

Čekaly ho naše „Řemesnický tance tří generací“, byli jsme tam všichni od nejmenších Horálečků až po ty nejstarší kmety a všichni tancovali a zpívali s vervou a dobrou náladou, kterou nás nabíjelo vřelé obecenstvo.

Šeucouskej terlunk

Moc hezky nám bylo ve Starých Bukách a i po skončení našeho vystoupení nám vřelá a milá paní starostka dovolila tam zůstat a pobejt a dopřát si všechno, co hrdlo ráčilo. Děkujeme moc, odjeli jsme z Buků s krásným pocitem v duši.

***VELKÁ ZKOUŠKA***
Členové Horalu pozor!
Čeká nás vystoupení ve Starých Bukách dne 18. listopadu 2023 od 15:30, proto všichni, kteří na vystoupení budou se sejdou na Velké zkoušce v pátek 17. listopadu od 17. hodiny. Jedná se o zkoušku všech součástí souboru dohromady.

Vystrojování Horálků
Na zkouškách ve středu 8. listopadu a 15. listopadu budeme otevírat krojový sklad a budeme dětem doplňovat kroje. Prosím, zkontrolujte, jestli mají holčičky sukni pod kolena, jestli někomu něco nechybí, nemají krátkou halenku nebo košili, případně malé boty.

Co mají malé a potřebují vyměnit, ať si rovnou vezmou s sebou na zkoušky - celý kroj nosit nemusíte, není to nutné.

Podzimní horalské setkání na chaloupce
O prvním listopadovém víkendu od 3. do 5. listopadu prožil celý Horal krásné „Horalské setkání na chaloupce“, tradiční souborové soustředění. Stejně jako na jaře jsme ho prožili v horské boudě Zvonařce na Strážném a znovu se nám tam moc líbilo.

Soubor Horal v horské boudě Zvonařce

Dospělí naplnili prostory Zvonařky svým zpěvem a hraním a Horálci svými veselými hlásky a smíchem. Pilně jsme tam zpívali i tancovali, ale zbyl čas i na hledání ukrytých pokladů nebo tvoření lucerniček, které po zapálení svítily a možná i splní přání. Moc jsme si užili i tamního dobrého jídla. Dobře nám tam bylo a nikdo neplakal. Pokud nám bude osud přát, vrátíme se tam znovu příští jaro koncem dubna.

Krásné vystoupení na Dlaskově statku
Krkonošský Horal byl pozvaný 23. září 2023 na Svatováclavské posvícení na krásném Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova.

Krkonošský Horal na Dlaskově statku

I když předpověď nebyla moc příznivá, Krakonoš nás měl rád, celý den bylo příjemně, obecenstva bylo dost a mělo dobrou náladu, tak se obě naše vystoupení vydařila a odjížděli jsme s krásným pocitem v duši.

Babička roku 2023
Naše členka Hanka Červinková je krkonošskému folkoru, písničkám a tancům oddaná tělem i duší a propaguje ho, kde jen může. 6. června 2023 se dokonce zúčastnila oblastního kola soutěže Babička roku, které se konalo na Městském úřadě v Semilech. Při ní zazpívala naši krkonošskou hymnu Český hory, zarecitovala báseň z vlastní tvorby a zatancovala část tance z Krkonoš. V soutěži získala krásné 2. místo a postoupila do krajského kola, které se konalo 21. září 2023 v krásném kulturním domě v Lidových sadech v Liberci.

Jak se tam dařilo jí i nám, kteří jsme tam byli s ní, to se dočtete v článku Babička roku 2023.

Další aktuality aktuální i historické na vás čekají v sekci Aktuality.