Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Co vám nabízíme

Spodní ozdoba nadpisuČím se zabýváme
Spodní ozdoba nadpisu
Regionální národopisný soubor Krkonošský Horal z. s., se svojí členskou základnou okolo 38 lidí, je samostatným právním subjektem, který se zabývá udržováním a šířením folklorních zvyklostí, tanců a písní, jakož i zachováváním dialektu místního nářečí pro budoucí pokolení prostřednictvím jevištního projevu, účasti na festivalech doma i v zahraničí, prostřednictvím audiovizuálních nosičů a filmu. Jsme členy Folklorního sdružení ČR a jeho prostřednictvím mnoha zahraničních folklorních organizací. Od roku 2003 jsme řádnými členy Internationale Vereniging Voor Europese Volkscultuur - Europeade, se sídlem v Antverpách v Belgii.

Co nabízíme
Spodní ozdoba nadpisu
Hotelové pásmo
Představujeme se svým pásmem tanců a písní, střídaných lidovými písněmi z Čech ve dvou hodinových blocích. Při těchto blocích předvádíme tance z našeho repertoáru asi po patnácti minutách a střídáme je blokem lidovek, ve kterých tančíme s diváky z řad hostů hotelu. Průvodní slovo je v jazyce hostů a diváků.

Hodinové pásmo
Dalším uceleným programem jsou naše hodinová pásma písní, tanců a vyprávění z krkonošských hor. Jazykem je krkonošské nářečí.

Výchovné koncerty
Provádíme také výchovné koncerty, v nichž každý tanec a píseň jsou uvedeny komentářem o historii a původu s doplněním kdo je kdy od koho vyslechl a zapsal a kde se tak stalo. Jazykem je krkonošské nářečí.

Každé individuální vystoupení našeho souboru může být zkráceno nebo prodlouženo dle přání objednavatele a pořadatele. Výše honoráře a podmínky provedení vystoupení je možné projednat s manažerkou souboru paní Evou Lelkovou - kontaktní informace najdete v sekci Kontakt.