Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Co vám nabízíme

Spodní ozdoba nadpisuČím se zabýváme
Spodní ozdoba nadpisu
Regionální národopisný soubor Krkonošský Horal z. s., se svojí členskou základnou 74 lidí, je samostatným právním subjektem, který se zabývá udržováním a šířením folklorních zvyklostí, tanců a písní, jakož i zachováváním dialektu místního nářečí pro budoucí pokolení prostřednictvím jevištního projevu, účasti na festivalech doma i v zahraničí, prostřednictvím audiovizuálních nosičů a filmu. Jsme členy Folklorního sdružení ČR a jeho prostřednictvím mnoha zahraničních folklorních organizací. Od roku 2003 jsme řádnými členy Internationale Vereniging Voor Europese Volkscultuur - Europeade, se sídlem v Antverpách v Belgii.

Co nabízíme
Spodní ozdoba nadpisu
Krkonošské tance a písně
Vystoupením vhodným na jakoukoli historickou, folklorní nebo staročeskou akci je naše vystoupení plné tanců krkonošských řemeslníků, veselých písniček pro dobrou náladu i vážných o životě, tanců zamilovaných i rozverných. Samozřejmostí je i uvedení jednotlivých tanců a písniček v našem krkonošském nářečí, v případě zájmu a možností přizpůsobené tématu vaší akce. Délku vystoupení přizpůsobíme vašim potřebám.

Ukázku našeho vystoupení z Krkonošské kuchyně v Rokytnici nad Jizerou lze spatřit ve filmečku na adrese https://www.youtube.com/watch?v=h_222sPaY4c, autorem je pan Václav Peterka.

Mlynářskej terlunk

Masopustní vystoupení
Konec masopustu byl pro naše předky veselým časem hojnosti, radosti, zpívání, tance a nejrůznějších šprýmů. Krkonošští horalé byli chudí, ale o to více zpívali a tancovali a dochovalo se nám tolik veselých písniček i tanců, že můžeme každý rok o masopustu tancovat a zpívat lidem pro radost jen je. Veselé písničky a dryáčnické tance jsou proložené různými průpovídkami a říkačkami v krkonošském nářečí a celé vystoupení končí tradičním pohřbíváním basy, jímž pro naše předky končíval masopust o Masopustním outerku.

Větší část našeho vystoupení v Hostinném pod obry v roce 2018 zaznamenal pan Jaroslav Hejzlar a dělí se s námi o to na adrese https://www.youtube.com/watch?v=PPE1d-P4N84.

Košťatovej terlunk

Hotelové pásmo
Představujeme se svým pásmem tanců a písní, střídaných lidovými písněmi z Čech ve dvou půlhodinových blocích. Při těchto blocích předvádíme tance z našeho repertoáru asi po patnácti minutách a střídáme je blokem lidovek, ve kterých tančíme s diváky z řad hostů hotelu. Průvodní slovo je v jazyce hostů a diváků.

Vystoupení v hotelu Harmony ****

Vánoční koncert
Když přijde čas adventu, zní náš zpěv ozvěnou dávných časů našich předků. Tu putují v našich písničkách darouničci z Kerkonoš až do Betléma, aby tam hráli a zpívali Ježíškoj, tam se pečou koláče a daří se to daremně a vzápětí zase září svitem jeskyně jako rajská svatyně. Necháte si také vnést do duše jas betlémské hvězdičky?

Vánoční koncert v Kunčicích nad Labem
(Autorem obrázku je pan Zdeněk Horák - https://hartanet.rajce.idnes.cz)

Výchovné koncerty
Provádíme také výchovné koncerty, v nichž každý tanec a píseň jsou uvedeny komentářem o historii a původu s doplněním kdo je kdy od koho vyslechl a zapsal a kde se tak stalo. Jazykem je krkonošské nářečí.

Každé individuální vystoupení našeho souboru může být zkráceno nebo prodlouženo dle přání objednavatele a pořadatele. Výše honoráře a podmínky provedení vystoupení je možné projednat s manažerkou souboru paní Evou Lelkovou na telefonu 605 511 762 nebo na e-mailu: krkonossky.horal@seznam.cz .