Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Pár slov úvodem

Spodní ozdoba nadpisu
Nejbližší vystoupení
Spodní ozdoba nadpisu
Rodinný den v zámeckém parku
V nedělu 4. června budou naši malí milí Horálci i dospělí Horalové po celý den zpříjemňovat čas návštěvníkům zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou.

Nejbližší zkouška
Spodní ozdoba nadpisu
Horáleček
Zkouška je každou středu od 17. hodin v Malém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Horálek
Horálci mají zkoušku každou středu od 17:30 v Malém sálu.

Taneční zkouška mladších
Ve středu 17. května 2023 od 18:45 v Malém sálu KD Střelnice.

Pěvecká a muzikantská zkouška
V pátek 19. května 2023 od 17. hodiny v Malém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Zkouška seniorského tance
V pátek 19. května 2023 od 18. hodiny v Malém sálu.

Taneční zkouška mladších
V pátek 19. května 2023 od 19. hodiny.

Máte-li chuť nás poznat a případně se k nám přidat, nerozpakujte se na některou z našich zkoušek přijít podívat. Budete vřele vítáni.

Důležité odkazy

Dětská složka Horalu

Dětská složka

Horal na Facebooku

Naše stránka na Facebooku

Krkonošský Horal má stránku na sociální síti Facebook.

Horalské Rajče

Odkaz na stránku Rajče.net

Horalská fotogalerie na stránce Rajče.

Krásné pozdravení všem, kteří jsou našimi příznivci, však stejné pozdravení všem, kterým jsme lhostejní. Buďte co nejsrdečněji vítání na stránce regionálního národopisného souboru Krkonošský Horal.

Krkonošský Horal je spolek 45 lidí téměř všeho věku – od malinkých dětí až po letité kmety – jehož domovem je krkonošské město Vrchlabí. Všechny nás spojuje společná vášeň – radost z písniček a tanců, poudaček , nářečí nebo krojů našich předků, krkonošských horalů, protože to je ta nejkrásnější památka, kterou jsme po nich zdědili. Památka, o kterou se toužíme podělit se všemi lidmi a uchovat ji, aby se na ni nikdy nezapomnělo. Vždyť právě folklor našich předků je tou jedinečnou a neopakovatelnou věcí, která náš odlišuje od ostatních, to platí nejen pro naše hory.

Pro připomenutí vší krásy a radosti skryté v našich tancích a písničkách hrajeme, zpíváme a tančíme v blízkém i vzdálenějším okolí lidem pro potěšení a také reprezentujeme naše město, hory, kraj i naši zemi na mezinárodních folklorních festivalech u nás i v cizině, včetně toho největšího z nich, festivalu Europeade.

Krkonošský Horal - dětská složka
Spodní ozdoba nadpisu
Krkonošský Horal má i svou dětskou sekci i přípravku pro ty nejmenší. Obě oddělení trénují pod láskyplným vedením Lucky tak, aby se při zkouškách děti učily svým tempem a pro ně záživným způsobem nejkrásnější z našich tanců, písniček i dávných dětských her. Horalské děti mají svou vlastní stránku, kterou naleznete na adrese http://www.horalek.wbs.cz.

Krkonošský Horal hledá nové členy
Spodní ozdoba nadpisu
Smutná nálada čas od času zavládne v jinak veselém Krkonošském Horalu. Staří muzikanti odcházejí, některým tanečníkům nedovolí dál tančit zdraví, jiným práce nebo rodinné strasti... noví členové však nepřicházejí a nás začíná být málo. Vy to však můžete lehce změnit... právě vy, kteří tu jste na naší stránce, kteří nám tleskáte na našich vystoupeních a nikdy by vám ani na mysl nepřišlo, že byste mohli i vy v Horalu hrát, zpívat nebo tancovat. Věřte, že se mnou - současným správcem horalské stránky - to bylo ještě před třemi lety úplně stejné... ale šťastná náhoda zapřičinila, že jsem se stal členem Horalu a nalezl v něm skvělou partu lidí a radost z tance, o které jsem si myslel, že už jsem ji dávno ztratil.

Vítáni jsou muzikanti, lidé s láskou ke zpěvu a k tanci, ke krásnému dědictví našich předků, krkonošských horalů. Nemusíte být absolventy konzervatoře, ani mít dar od Boha... vždyť naši předkové byli obyčejní lidé, kteří si při práci zpívali pro radost a tancem oslavovali život. Nebojte se a přijďte klidně na některou z našich zkoušek, jejíž termíny najdete tady na Úvodní stránce nebo v části Kalendář. Bližší informace na vás čekají také v části Hledáme. Těšíme se na vás.

Co se u nás kde šustlo
Spodní ozdoba nadpisu

Nejsmutnější zpráva

Eva Lelková odešla cestou poslední

Smutno je v našem souboru, neboť smrt nám vzala naši jednatelku Evu Lelkovou. Pokoj její duši a čest její památce.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

PF 2022

Milí přátelé a příznivci naši, přejeme vám všem krásné Vánoce plné klidu, míru, radosti a rozzářených očí a v novém roce 2022 hodně zdraví, radosti v duši... a aby vám bylo do zpěvu a do tance.

Krásný rok 2021

Přejeme vám všem krásný rok 2021, přátelé a příznivci naši, ať jste v něm zdraví, veselí a šťastní a je vám do tance a do zpěvu. Ze srdce vám přejeme všechno dobré a připíjíme na zdraví a šťastné setkávání za lepších časů.

PF 2021 - připíjíme na zdravější nový rok

Nejsmutnější zpráva

Smutnou zprávu dnes pro vás máme, přátelé naši - nešťastným dnem se pro nás stal 9. říjen 2020, neboť nás na jeho sklonku navždy opustil náš dlouholetý vedoucí Stanislav Lelek.

Oznámení Horalu o odchodu vedoucího Stanislava Lelka

Dlouhá léta Standa nejen vedl náš soubor, učil nás krkonošské tance a písničky, domlouval a organizoval vystoupení, setkání na horských chaloupkách i naši účast na festivalech v cizích zemích, ale také šil kroje, vařil a neúnavně hledal, bádal a pátral v archivech po nových písničkách, lidových zvycích a vůbec všem, co nám nejkrásnějšího zůstalo po našich předcích, krkonošských horalech. Spolu s ním odešel velký kus horalské minulosti, příběhů ze starých časů... ale zůstanou krásné vzpomínky v srdcích všech lidí, kteří kdy hráli, zpívali a tancovali v Horalu nebo jim náš soubor svým uměním dělal radost. Děkujeme Ti Stando, za všechno... a nikdy, nikdy na Tebe nezapomeneme.

Krkonošský Horal vám přeje krásný nový rok 2020

PF 2020

Přátelé naši milí, přejeme vám do nového roku 2020 ať vám v něm zdraví slouží a štěstí přeje, v duši vám vládne klid a mír - a ať je vám do zpěvu a do tance. Sobě přejeme, abychom se s vámi i v příštím roce co nejčastěji setkávali a dělali vám radost tím nejkrásnějším dědictvím po našich předcích.

Kroužek pohybových her dětí
V pondělí 30. září 2019 od 17.00 hodin budou mít nejmenší děti ve věku od 4 do 6 let znovu příležitost hrát si a tancovat. Úvodní schůzka se koná v Malém sále Kulturního domu Střelnice - vchod zadem ze dvora k jevišti. Jedná se o Kroužek pohybových her dětí, se zaměřením na taneční pohyb a rytmiku s hudebním doprovodem, zpíváním a povídáním. Odborné vedení zajištěno, roční příspěvek na činnost je 200,- Kč, + pojištění dítěte na celý rok 250,- Kč. Příspěvek i poplatek za pojištění jsou nevratné!

Za spolek:
jednatelka Eva Lelková
předseda Stanislav Lelek

Natáčení pořadu Folklorika
Pořad České televize jménem Foklorika už dlouho přináší televizním divákům zajímavosti ze světa folkloru. Teď se připravuje i díl o folkloru Krkonoš a část ho bude věnovaná i nám. Proto v pátek 17. května zažijeme hodně výjimečnou zkoušku - budeme ji prožívat v krojích a při tom nás budou natáčet kamery České televize.
Začínat se bude v 18 hodin, kdo se bude převlékat do kroje až na Střelnici, ten ať přijde už v půl šesté a převlékat se budeme dole v klubu Kotelna.

Krásné vystoupení ve skanzenu v Kouřimi
Den naplněný potěšením čekal v neděli 21. dubna 2019 - na Boží hod velikonoční - všechny ty, kteří navštívili Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Ten den byly staré roubenky, sýpky i stodoly naplněné životem. V některých jste se mohli dozvědět mnoho zajímavého o velikonočních zvycích našich předků, jinde jste měli příležitost ochutnat typická velikonoční jídla, mohli jste si uplést pomlázku nebo si obarvit vajíčko. A také jste si mohli užít pohádku v loutkovém divadle nebo se rozveselit při krkonošských tancích a písničkách.

Horal v Kouřimi

Tancovali a zpívali už jsme ledaskde - na trávě nebo rozměklém asfaltu nebo v blátě, ale i ve sportovních halách nebo ve velkém koncertním sále. V Kouřimi se našim jevištěm stala veliká roubená stodola se dvěma vraty naproti sobě a s doškovou střechou, v níž jsme tancovali na mlatě, úplně stejně jako naši předkové, obecenstvu na dosah. To bylo pro nás to nejkrásnější místo na vystoupení a udělalo nám to obrovskou radost. Celkem ve třech vystoupeních necelou hodinu dlouhých tancovali a zpívali horálci, mladí i starší horalové a nakonec jsme si i zatancovali s obecenstvem. Lidé si to doopravdy užili a všem se to moc líbilo. Navíc se vydařilo i počasí - nebe bez mráčku bylo krásně modré, tráva smaragdově zelená a stromy mezi chaloupkami byly v jednom květu. Krásné chvíle jsme v Kouřimi zažili a budeme na ně dlouho vzpomínat a těšit se, že se v létě do Kouřimi vrátíme.

Šťastný nový rok 2019
Vážení přátelé,
starý rok se nachýlil nad svým zánikem, aby uvolnil místo pro další, v pořadí již 2019. Je zvykem říkat a přát, aby ten další rok byl lepší, bezpečnější a bohatší. Budiž. My však se spokojíme s přáním, aby Vás minula bolest, potkalo Vás štěstí a úsměv a smích byly vstupenkou do každého nového dne toho roku. To ze srdce přejeme Vám a Vašim rodinám.
Přejí Eva a Stanislav Lelkovi - Krkonošský Horal z.s.

Krkonošský Horal přeje všem veselý rok 2019

Krkonošský Horal přeje všem krásné Vánoce
Mějte se moc, moc kale, přátelé naši milí, ať žena zlostí neskáče a lopatou vás neplácá, neupannete na ledě, žánnej nemrát vám nepodsterkává za dveře "brusaře", vyhejbaj se vám ušecky daremný přitrefuňky... zkrátka ať máte kalý Vánoce pelný radostě, pokoje a sjetla vh duši vod tej betlemskej hjezdičky.

Kerkonošskej Betlém ve Vrchlabí

Vánoční koncert v Kunčicích
Krásný byl včerejší koncert v Kunčicích nad Labem. Většina z nás v tamním kostelíku Panny Marie nikdy nebyla a o to víc nás překvapilo, jak pěkný uvnitř je. Zadní část s oltářem je starší, klasicistní a je zděná. Počátkem 20. století však už nevelká kaple nestačila, proto k ní přistavěli větší dřevěnou hrázděnou část s lavicemi pro věřící. Ta je celá pěkně zdobená a působí takovým milým, útulným dojmem.
Když na Kunčice padla tma a rozzářila se okna domů i vánoční světýlka, přijeli jsme, v šatně vedlejší školy se převlékli do krojů... a před půl šestou stáli už připravení před oltářem. Během pár minut se kostelík utěšeně zaplnil a po krátkém příjemném úvodním proslovu milé paní Jarmily Kopáčkové z Obecního úřadu v Kunčicích, která dnešní koncert pořádala, jsme mohli začít.
Nejprve sólovým zpěvem a hezkým vánočním povídáním našeho vedoucího Standy... a pak i nejkrásnějšími koledami našich předků krkonošských horalů.
V některých z nich putujeme do Betléma k Ježíškovi s tím, co každý pro něho mohl sehnat za dáreček, betlémská hvězdička nám svítí na cestu a andělé na nebesích zpívají.
V jiných koledách klopotně sháníme na Vánoce co se jen dá dobrého a nejednou se při tom přihodí "ňákej daremnej přitrefuňk". Nu a jaká by to byla koleda, kdybychom nezpívali i o koledování samotném.
Lidé nám tleskají, dívají se do zpěvníčků, které jsme jim dali, co znají, to si s námi zpívají, někdy i slzička ukápne... krásně nám tady je a prožíváme každou chvilku. Všechno krásné však jednou končí... ještě všichni společně zpíváme hymnus Narodil se Kristus Pán... a je konec. Ještě si chvilku přátelsky povídáme, svařené víno si dáváme... a poté nás čeká už jen cesta k domovu.
Na koncertě byl i známý a skvělý vrchlabský fotograf pan Zdeněk Horák, který se s námi dělí o obrázky z koncertu ve fotogalerii, do které vás teď srdečně zvu. Čekají na vás na adrese https://hartanet.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_s_Horalem.

Sraz na vystoupení v Kunčicích
V pondělí 17.12.2018, je od 17:30 vystoupení v Kunčicích n. Labem, kde je sraz v 16.45 hodin ve zdejší škole, hned vedle kaple. Prosíme účastníky, aby byli ve škole na čas, protože tam dojde k upřesnění průběhu vystoupení.

Barevný plakát na Zpívání v Betlémě

Zrušená zkouška scénického tance
V pondělí 10. prosince 2018 má vedoucí Standa důležité jednání, proto se ruší zkouška scénického tance.

Muzikantská a pěvecká zkouška
V pátek 7. prosince je zrušená klasická pěvecká zkouška sboru. Místo ní však od 18. hodiny bude muzikantská zkouška a zkouška sólového zpěvu. Taneční zkouška se pro nedostatek tanečníků ruší.

Zrušená zkouška a časnější čas Velké zkoušky
V pondělí 24. září je Zkouška scénického tance kvůli předvolebnímu setkání ZRUŠENÁ.

V pátek 28. září začne Velká zkouška o hodinu dříve, od 18. hodiny.

Horalské setkání na chaloupce
O víkendu 21. a 22. září 2018 se spolu sejdeme na chaloupce na Rybínových Boudách, kde se budeme školit, probírat změny v souboru i to, co nás čeká. Adresa je: Rybínovy Boudy, Studenov č. p. 9, Rokytnice nad Jizerou.

Chaloupka na Rybínových boudách

Chaloupka je zatím ne plně obsazena. Ještě hodně lidí nedalo vědět, zda jedou na chalupu, nebo nikoliv. Dopravu si, prosím, domlouvejte mezi sebou, aby auta jela vytížená. Nahoře je problém s parkováním! 
Na chaloupku je vstupné na osobu = 1ks vajíčko, 1 ks uzenka, 1ks cibule, stroužek česneku, nějaké jablko do košíčku, co kdo upeče, aby bylo ke snídani.
Pivo je zajištěné, není třeba vozit. Jídlo též zajištěné. To vše bezplatně.  Jediné, co je nutné, každý platí nocležné a služby - celkem 250,- Kč.  Ostatní pití je v režii každého.

Zrušené vystoupení a Velká zkouška
Dobrý den všem.
Rušíme vystoupení zítra 18.08. v hotelu Horizont v Peci.
Rušíme taneční zkoušku, která měla být od 19.00 dnes.
Dnes od 18.00 je pěvecká zkouška jako vždy! Prosíme, předávejte tuto informaci všem ostatním.
Lelci

Krkonošská kuchyně v Rokytnici nad Jizerou
Slunečné odpoledne v sobotu 21. července 2018 nás zastilo na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou, na krásné slavnosti na počest skromné, ale dobré kuchyně našich předků. V bohatém programu slavnosti jsme měli od 14:30 své místo i my s našimi písničkami a tanci krkonošských řemeslníků i nejkrásnějšími písničkami o lásce a radosti i povídáním o nejoblíbenějších jídlech našich předků. I když sluníčko hřálo tolik, až tekl asfalt, který nám byl tanečním parketem, vystoupení se vydařilo a radost z něj měli diváci, pořadatelé i my. Moc děkujeme a těšíme se, že se zase někdy v budoucnu spolu v Rokytnici setkáme. Fotografie z vystoupení naleznete na horalském Rajčeti na adrese https://krkonosskyhoral.rajce.idnes.cz/Rokytnice_nad_Jizerou_-_Krkonosska_kuchyne.

Zrušené zkoušky v pátek 6.. července 2018
V pátek 6. července 2018 máme státní svátek, výročí upálení Mistra Jana Husa a proto jsou pěvecká i taneční zkouška zrušené. Znovu se spolu shledáme v pondělí 9. července na zkoušce scénického tance a v šťastný pátek 13. července na pěvecké a taneční zkoušce.

Zrušené zkoušky v pátek 8. června 2018
V pátek 8. června celou Střelnici obsadilo Taneční studio Oliver, proto jsou pěvecká i taneční zkouška zrušené. Na viděnou v pondělí 11. června na zkoušce scénického tance, kde budeme tancovat a možná i nacvičovat písničky na vystoupení v Syřenově.

Zrušená zkouška scénického tance
Protože by v pondělí 28. května mohli tancovat tak leda dva muži s jednou ženou, ne naopak jako obvykle, zkouška scénického tance je toho dne zrušená. Všem marodům a zraněným držíme palce, aby se brzo uzdravili, ty, které ten den čeká zkouška, přejeme hodně zdaru a ostatním, aby jim to v práci šlo od ruky. Příští týden se snad sejdeme v bohatším počtu.

Zrušené zkoušky a horalské setkání na chaloupce
Pozdravení všem.
Nejprve hlavní informace: v pátek 25.5.2018, není pěvecká, ani taneční zkouška! Sejdeme se v nácviku až v pondělí 28.5. (starší) a v pátek 1.6. na pěvecké a taneční zkoušce jako vždycky.

Každý, kdo pojede na chaloupku musí akceptovat změnu pobytu - ne Veverka, ale Rybínovy boudy Studenov, čp. 9, Rokytnice n. Jizerou. Sraz na chalupě je během dopoledne, nejlépe do 11 hodin.

Mapa s vyznačením polohy Rybínovy boudy

Po kliknutí na obrázek se objeví mapa ve větším rozlišení.

Kdo pojede od kostela v Rokytnici, nebo od benzínové pumpy, tak jede jižní magistrálou až na Studenov, kde Rybínovy boudy jsou na druhé odbočce nad Veverkou. První odbočka je k Bělohradské chatě. Kdo pojede z horní části Rokytnice od zdravotního střediska (to je po těch příčných asfaltových retarderech), pojede po cestě nad Veverku až ke Spolaně, kde uhne vlevo z kopce na odbočku k Rybínce.

Chaloupka na Rybínových boudách

Na chaloupku každý přiveze s sebou: špekáček (min. 1 na osobu), malinkou! cibuli, min. 1 vajíčko na osobu, kdo co upeče na nedělní snídani, kdo má, tak sterilované okurky, pití nealko je zajištěné, alko si každý bere sám. To platí i o kávě. Neberte s sebou brambory! Brambory zajistil sponzor Zemědělské družstvo Horní Branná, prostřednictvím Karla Červinky.
Muzikanti nezapomenou si vzíti na chalupu vercajk, kdo ještě nezná slova písniček, vezme si dostupné texty. Všichni pak nezapomenou na poplatek 250,- Kč za ubytování a povlečení.

Kdo se nepřihlásil a chce u toho být, může se přidat a na chalupu dorazit. Místa ještě jsou.

Krásné vystoupení v Martinicích
V sobotu 12. května bylo v Martinicích v Krkonoších moc hezky, místní Sokolové tam totiž pořádali „Pouť po našem“. Nebyla to žádná uřvaná akce plná cizích písniček plynoucích z reproduktorů, byla to taková malá a milá oslava všeho domácího a lehce přespolního. Dobře se tam jedlo a pilo, lidé z blízkého a vzdálenějšího okolí tam prodávali své výrobky nebo výpěstky... a také tam ledaskdo měl příležitost na velkém krytém pódiu nebo na trávě před ním ukázat dychtivému obecenstvu své umění.

Tak hezky nám tam bylo, až to nakonec inspirovalo článek Pouť po našem v Martinicích.

Držíme palce našemu kapelníkovi Mílovi
Náš kapelník Míla je právě v nemocnici. Držíme mu všichni palce a myslíme na něho, aby se brzy uzdravil a zvesela zase s námi hrál. Mílo, jsme s Tebou.

Poselství naší šikovné tanečnice Míši
Neveselé, truchlivé jsou poslední dobou naše taneční zkoušky. Práce, nemoc, oslava, divadlo nebo nejrůznější osobní důvody jsou příčinou nízké účasti členů souboru na tanečních zkouškách. Je to pochopitelné a děje se to všude... ale Horal má členů málo a proto pak někdy nemůžeme na zkoušce dělat to, co máme naplánováno.

Naši šikovnou a oddanou tanečnici Míšu to mrzí a proto vytvořila poselství pro každého, kdo sem zavítá...

Míšino poselství

Máte-li chuť zažít nezažité a poznat to nejkrásnější z dědictví po našich předcích, nestyďte se a klidně se přijďte podívat na některou z našich zkoušek. Budete vřele vítáni.

***VELKÉ ZKOUŠKY***
Členové Horalu pozor!
Vzhledem k vystoupení na tradiční pouti v Martinicích 12. května 2018, budou tyto následné Velké zkoušky: 13. dubna, 20. dubna, 4. května a 11. května, vždy od 19. hodiny. Jedná se o zkoušky všech součástí souboru dohromady.

8. zámecký masopust na Sychrově
V sobotu 17. února čeká nás všechny další ročník krásného a oblíbného Zámeckého masopustu na novogotickém zámku Sychrově. Konat se bude mezi 9. a 16. hodinou a budeme se tam střídat se sympatickými Horačkami a s loutkovým divadlem.

Na Sychrov pojedeme autobusem, který od KD Střelnice bude odjíždět v 8:15, v 8:30 budeme odjíždět z Jilemnice.

***VELKÁ ZKOUŠKA***
V pátek 16. února 2018 od 18:00 hodin sejdeme se všichni, abychom srovnali opět náš masopustní program a hlavně secvičili užívání mikrofonů a postavení před nimi. Standa Lelek, vedoucí souboru.

Zrušená zkouška scénického tance
Aby zdraví nabrali sílu po uplynulých vystoupeních a marodi měli čas se vyléčit, zkouška scénického tance v pondělí 12. února nebude. Sejdeme se až v pátek 16. února na VELKÉ ZKOUŠCE.

Masopustní víkend
V sobotu 10. února jsme byli svými tanci a písničkami zpestřit tradiční masopust na náměstí v Hostinném. Počasí nám celkem přálo a pod renesanční radniční věží se dvěma obry bylo veselo.

Nu a neméně veselo bylo i 11. února o Masopustní neděli v Nové Pace. Bůh Bakchus převzal od novopackého starosty pana Cogana klíče od města a jimi pak odemkl bránu pro všechno veselí a pěkné písničky. Nu a protože se Masopustní neděli říkalo také Taneční neděli, pěkně jsme si i zatancovali a na závěr mohli všichni lidé vidět i tradiční pochování basy.

***VELKÉ ZKOUŠKY***
Zdravíme v roce 2018 prvně, vás všechny.

Protože máme před sebou Sychrov, dle dohody vyhlašujeme termíny Velkých zkoušek na dny 12. ledna, 26. ledna a 9. února 2018, abychom nacvičili program naprosto precizně. Začátek společné zkoušky zpěvaček a hudby bude vždy od 18.00 hodin, tanečníci se připojí vždy v 19.00 hodin. Program byl všem rozeslán e-mailem.

Eva a Standa

Přání vod horalskýho šéfa Standy
Tak vosazenctvo!
Další rok je vh pr...opadlišti dějin a my hnedle, tervám že s chutěj, vyšlápneme do toho dalšího, a že prej lepčího. Musíme vykročiť pravou pačmákou! Hecky jí zvednouť, honně vysoko, srounať chodillo do vodorouna a ... Pozor! Eště se kouknouť, estli šlápneme na čisto, esli se tam něco neplete a nezas...špiníme si čůchu. Dyž je to dobrý, tak zhůru do novýho roku. Peuně vykročiť a hlauně si přáť honně štěstí. Na Titaniku se vo zdraví mohli vopírať a bylo im to perď co naplat, dyž neměli štěstíčko. Jó a cestou zdraute každýho. Co dyby to byl politik z komunálu, nebo třá až zh ulády a něco khápnul folkloru. Tak šťasnou cestu do tý štrapáce, vespolek. A zvostaňte nám uěrný.
Standa a Eva

PF 2018 - Hodně zdraví a štěstí všem přeje Krkonošský Horal

Další aktuality aktuální i historické na vás čekají v sekci Aktuality.