Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Zvyky a tradice

Spodní ozdoba nadpisuZpět do sekce Historie

Svatojánská noc
Spodní ozdoba nadpisu
Každý rok 24. června, kdy svátek slaví Jan, se v předvečer na panských lukách nebo na jiném travnatém prostranství scházeli mladí a nezadaní. Rozdělal se svatojánský oheň, zpívalo se, hrálo se, tančilo se, zkrátka „blbli, jako malí“.
Jakmile však odbila půlnoc, chlapci se chytli za ramena a v tichosti stáli. Děvčata se tiše rozprchla do okolí a snažila se nasbírat „devatero bejlí“. Když našla, zalehla do trávy a začala plést věneček. U ohně s chlapci byla osoba, dnes bychom jí nazvali svědkyně u svatby, dříve jí říkali poslední starosvatbí, na Krkonoších se více používal název starosvatka. Tato starosvatka v určitou chvíli zakřičela: „Nechť se děje vůle Páně - to je vaše chvíle, jinoši!“. V tichosti se chlapci rozprchli po okolí. Pokud chlapec narazil na děvče, většinou se stalo, že si jí do roka a do dne vzal. Co se dělo v trávě, radši necháme na fantazii každého z nás.
Pokud se však stalo, že chlapec žádnou dívku nenašel, vrátil se k ohni, kde se začalo zpívat, tančit, prostě „blbnout“. Pokud se tak stalo dívce, vrátila se s věnečkem pod živůtkem také k ohni a pokračovala v zábavě. K ránu se vrátila domů, věneček si dala pod polštář a spala na něm tu noc a ještě dalších devět. Před usnutím pak měla myslet na svého milého. Vše zakončím slovy kovářky Pitrmucové z Horní Branné: „To by v tom byl čert, aby to nevyšlo.“

Podzim na horách
Spodní ozdoba nadpisu
Za starých časů to byl čas chození do lesa na houby. Ne, neříkám, že dnes se nechodí. Chodí se do lesa a možná se nasbírá více hub než dříve. Ale ta poezie tu již není. I čas kopání brambor a pálení ohníčku suché natě chybí, do sadu sčesat jablka jde také málokdo. Nebo dokonce „vydobejť koháty“ ze země, aby bylo napřesrok čím topit, protože ty loňské se budou spalovat v kuchyni letos. Za pastoušku si už děti s pasáčky také nechodí hrát oblíbené hry a opékat brambory v ohýnku, lézt po každém stromku a do samé tmy zůstávat za vsí, dokud někdo z chalupy nezavolal „Matějííí, Ančkoóó, Kuboóó, honem domu, už bude klekání.“ Tím ves utichla do nočního klidu.

Když byly pod střechou brambory, dumlík, mrkev a zelí, to pravý roprachtický, nasbíralo se ještě „šipčí“ do „paránních vomáček“ a na léčivé čaje, ještě obložit chalupu chvojím na zimu a „ucpať skouly“. Víte proč se ucpávaly skuliny? Protože „jabka, merkeu, cibul, zelí a starý báby nemaj rádi zejmu!“ Když bylo všechno pod střechou, sešli se všichni sousedi u Hanušovejch na mlatě a tady se tancovalo až běda. Ale první byl „terlun“ „jablíčkovej“ co pocházel z Dolní Kalný. V této době bývalo vidět i ptáčníky, jak lovili různé ptáčky na prodej bohatým lidem z města. Chudý člověk si šel poslechnout švitoření ptáčků do lesa a polí a nepotřeboval je chytat. A víte jak se říkávalo ptáčnickému řemeslu v našich horách? „Čiřbaření“. Teda se čiřbařilo.

V tu samou dobu byl čas panských honů a to se chudoba poměla. Chodili totiž na honech dělat naháněče a dohledávače a jak mohli, hned nějakou střelenou zvěř ukryli a po setmění si pro ní došli. Nebo sledovali postřelenou zvěř až kam zaběhne a po honu si jí dohledali sami. To bývalo dobře v horských chalupách.

Nakonec byl čas Dušiček, vzpomínalo se na zesnulé a hrobníci do zásoby kopali hroby, aby z kraje zimy bylo kam pohřbívat. Když země promrzla, muselo se s pohřbíváním počkat do jara a nebožtík se nechával na půdě chalupy jako v mrazničce. Ale dost povídání o horském podzimu. Počkejte si na zimní.

Lesní zvěř
Spodní ozdoba nadpisu
Tento zvyk byl oblíbený především v západních Krkonoších (Kněžice, Mrklov,...). Na Štědrý den kolem třetí hodiny odpoledne, kdy hospodyňky začaly připravovat večeři a kdy atmosféra „začala houstnout“, vzal hospodář všechnu omladinu, nandal jim na záda seno, zeleninu, ovoce, brambory a ještě další „dobroty“, a všichni společně vyrazili do lesa. Nemířili ke krmelci, našli si tzv. viklák. To byl strom, který se zhruba v jednom metru nad zemí větvil, tam dali nejdříve seno a na něj se pak položily všechny dobroty, které s sebou táhli. Když ten rok hodně napadlo, tak rukama ten sníh odhrnuli. Než to celé připravili, trvalo to mnohdy i hodinu. Pak se od vikláku odstoupilo a čekalo se. Vůně sena a jídla zanedlouho přilákala lesní zvířátka. Jak krásný to musel být pocit, když stojíte pár metrů od pasoucí se srnky, které dnes můžeme vidět tak možná z dopravních prostředků, to si mnoho z nás neumí představit. Je možné, že ještě někde bychom tento zvyk našli.