Zpět na Úvodní stránku Ozdoba hlavního nadpisu

Zajímavosti

Spodní ozdoba nadpisuZpět do sekce Historie

Odlišnost v tanci
Spodní ozdoba nadpisu
Hlavní odlišností je základní postavení do kolových tanců, kdy pár stojí z pohledu pána (tanečníka) levým bokem do středu tanečního kola a paní (tanečnice) pravým bokem. Výkrok (krok na první dobu) je u pána pravou nohou vpřed a paní levou nohou vzad. Jiným zpúsobem se krkonošské tance netančí.

Krkonošské tance jsou dále specifické tím, že tanec je většinou složen z několika slok spojených mezihrou a nebo refrénem. Každá tato část má svůj tanec, většinou se nic neopakuje. Rovněž neznáme předzpěvy, jako tomu je u moravského a slovenského folkloru.

Keltové v Krkonoších
Spodní ozdoba nadpisu
Krkonošský folklór je velice mladý, jeho dochované záznamy a první ohlas se počítá od konce 14. století. A přesto Krkonoše mají své odlišné nářečí, dialekticky příbuzné s dochovanými zmínkami nářečí po starých Keltech. Dokonce se traduje, že původní obyvatelé Krkonoš byli původní obyvatelé polabské nížiny, keltský kmen Hermundurů, kteří před českými hordami prchli do dnešních pohraničních hor - Krkonoš. Další informace naleznete v článcích publikace "Horské prameny" z vydavatelství Krbal, Vrchlabí.